Dr. Med.
DuŠan Petrović

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Dr med.
DuŠan Petrović

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

dusan

Specijalista radiologie dr med. Dušan Petrović rođen je u Nišu gde je završio osnovne studije medicine. 

Nakon studija nastavlja uspesnu karijeru u Robert Janker Klinik u Bonn-u i zatim u Lukasskrankenhaus Neuss koja je nastavna baza Univerziteta u Dizeldorfu. 

Nakon završene specijazicije iz radiologiije dalju karijeru nastavlja u Strahleninstitut CDT Köln sa kojim i danas ima odličnu saradnju. Pored svoje privatne prakse Dr. Petrovic je zaposljen i u Evidia Gruop iz Dortmunda koja predstavlja jedan od najvećih holdinga iz oblasti dijagnostike i terapije u celoj Evropi.  

dusan

Specijalista radiologie dr med. Dušan Petrović rođen je u Nišu gde je završio osnovne studije medicine. 

Nakon studija nastavlja uspesnu karijeru u Robert Janker Klinik u Bonn-u i zatim u Lukasskrankenhaus Neuss koja je nastavna baza Univerziteta u Dizeldorfu. 

Nakon završene specijazicije iz radiologiije dalju karijeru nastavlja u Strahleninstitut CDT Köln sa kojim i danas ima odličnu saradnju. 

Pored svoje privatne prakse Dr. Petrovic je zaposljen i u Evidia Gruop iz Dortmunda koja predstavlja jedan od najvećih holdinga iz oblasti dijagnostike i terapije u celoj Evropi.